1

Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjum oraz sposoby jego zapobiegania

Liczba stron: 48

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp

1. Agresja i Przemoc
1.1 Ujęcie definicyjne
1.2 Przyczyny zachowań agresywnych oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy
1.3 Profilaktyka i strategie niwelujące agresję i przemoc
1.4 Symptomy zachowań agresywnych

2. Przemoc szkolna
2.1 Przyczyny agresji szkolnej
2.2 Przemoc szkolna jako objaw nieprzystosowania społecznego
2.3 Sprawca i ofiara
2.4 Agresja werbalna
2.5 Przemoc wśród uczniów
2.6 Skutki przemocy szkolnej
2.7 Możliwości zapobiegania

3. Przemoc szkolna wśród uczniów gimnazjum
3.1 Metodologia badań własnych
3.2 Cel badania, problemy badawcze
3.3 Metoda, techniki, narzędzia
3.4 Teren i przebieg badania

4.Analiza wyników badań własnych
4.1 Obraz przemocy szkolnej według wyników ankiety
4.2 Przemoc szkolna w badanej grupie na tle teorii
4.3 Wnioski końcowe-skala problemu i możliwości zapobiegania

5. Bibliografia
6. Aneks Nr 1-ankieta


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!