1

Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych na przykładzie szkoły podstawowej w xyz

Liczba stron: 85

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2011

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..3

Rozdział I
Rola pedagoga szkolnego w procesie wychowania i nauczania.
1.1. Sylwetka pedagoga i pedagoga szkolnego w świetle literatury przedmiotu…..6
1.2. Zakres praw i obowiązków pedagoga szkolnego…..7
1.3. Rozumienie efektywności kształcenia….. 14
1.4. Programy szkolne wspierające proces nauczania…..17

Rozdział II
Rodzina jako podstawowa jednostka wychowawcza.
2.1. Definiowanie pojęcia rodzina…..23
2.2. Rola rodziny w procesie edukacji dziecka….. 26
2.3. Rodzina patologiczna…..30

Rozdział III
Metodologia badań własnych.
3.1. Przedmiot i cel badań…..34
3.2. Problemy badawcze…..36
3.3. Metody techniki i narzędzia badawcze…..38
3.4. Organizacja i przebieg badań…..43
3.5. Opis grupy badawczej …..45

Rozdział IV
Wpływ pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych w świetle badań własnych.
4.1. Sytuacja materialna, rodzinna i społeczna dzieci z rodzin patologicznych…..49
4.2 Formy pomocy ze strony pedagoga szkolnego dzieciom z rodzin patologicznych….. 65
4.3 Skuteczność wpływu pedagoga szkolnego na postępy w nauce dzieci z rodzin patologicznych…..72

Podsumowanie i wnioski…..77
Bibliografia…..80
Spis tabel i wykresów…..83
Aneksy…..85


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!