Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów gimnazjum oraz sposoby jego zapobiegania

Liczba stron: 48 Rodzaj pracy: licencjacka Rok oddania: 2012 Zawartość pracy: Spis treści Wstęp 1. Agresja i Przemoc 1.1 Ujęcie definicyjne 1.2 Przyczyny zachowań agresywnych oraz społeczno-kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy 1.3 Profilaktyka i strategie niwelujące agresję i przemoc 1.4 Symptomy zachowań agresywnych 2. Przemoc szkolna 2.1 Przyczyny agresji szkolnej 2.2 Przemoc szkolna jako objaw … Czytaj dalej