1

System wartości uczniów w wieku 15-16 lat

Liczba stron: 58

Nazwa Szkoły Wyższej: WSP TWP Warszawa

Rodzaj pracy: licencjacka

Zawartość pracy:

WSTĘP …………….. 2

ROZDZIAŁ I. Funkcjonowanie psychofizyczne młodzieży w wieku 15 – 16 lat ………….. 5

1.1 Rola i fazy adolescencji w przebiegu życia ludzkiego.. 6

1.2 Rozwój fizyczny i psychiczny młodzieży……… 11

1.3 Osobowość i rozwój społeczny……… 14

ROZDZIAŁ II. System wartości.

2.1 Rozważania terminologiczne………… 17

2.2 Kryteria podziału wartości………… 20

2.3 Kształtowanie się systemu wartości………. 25

2.4 System wartości młodzieży w wieku 15-16 lat….. 29

ROZDZIAŁ III. Metodologia badań własnych.

3.1 Cel i przedmiot badań…………… 31

3.2 Problematyka i problemy badawcze……… 32

3.3 Metody i techniki badawcze…………. 33

3.4 Narzędzia badawcze ……………………………………… 37

3.5 Opis badanej grupy i terenu badań……….. 39

3.5 Organizacja i przebieg badań……….. 39

ROZDZIAŁ VI
4.1 Wartości młodzieży w środowisku szkolnym …… 40
4.2 Rodzina, a wartości młodzieży………. 45

Podsumowania i wnioski ………………………………………. 52
Zakończenie …………………………………………………… 53
Bibliografia
Aneks


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!