Symulator sieci inteligentnej – program edukacyjno-dydaktyczny

Spis treści:

1. Zestawienie występujących w tekście skrótów z jednoczesnym uwzględnieniem terminologii polskiej oraz angielskiej str. 3
2. Wprowadzenie str. 5
3. Omówienie architektury sieci inteligentnej str. 7
Definicja sieci inteligentnej według ITU-T str. 7
Płaszczyzna usług str. 9
Globalna płaszczyzna ogólnego funkcjonowania str. 9
Rozproszona płaszczyzna szczegółowego funkcjonowania str. 10
Płaszczyzna fizyczna str. 12
Zasada pracy sieci inteligentnej str. 16
Usługi realizowane za pośrednictwem platformy sieci inteligentnych str. 19
4. Symulator sieci inteligentnej str. 22
Symulator sieci inteligentnej – program edukacyjno-dydaktyczny str. 22
Opis programu str. 23
Symulacja usługi bezpłatnego połączenia z wykorzystaniem punktu sterowania usługą SCP oraz systemu sygnalizacji CCSS7 str. 24
Symulacja usługi bezpłatnego połączenia z wykorzystaniem punktu komutowania i sterowania usługą SSCP oraz systemu sygnalizacji CCSS7 str. 30
Symulacja usługi bezpłatnego połączenia z wykorzystaniem punktu sterowania usługą SCP oraz odrębnej sieci sygnalizacyjnej X.25 str. 35
Symulacja usługi numeru uniwersalnego str. 40
5. Spis literatury i dostępnych materiałów str. 53

Liczba stron 54
Nazwa Szkoły Wyższej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2003