Rozpoznanie i przyrodnicza rola torfowisk na przykładzie obiektu Śmietka na Pojezierzu Mrągowskim

SPIS TREŚCI

1. Wstęp i cel pracy ….3.
2. Przegląd literatury…4.
2.1 Ogólna charakterystyka przyrodnicza badanego obszaru…..4.
· Położenie…..4.
· Klimat….5.
· Geologia…….6.
· Geomorfologia……6.
· Gleby…..7.
· Hydrologia…8.
· Znaczenie przyrodnicze….8.
2.2. Charakterystyka i znaczenie torfowisk……9.
2.2.1. Ogólna charakterystyka torfowisk, ich znaczenie przyrodniczo-gospodarcze….9.
2.2.2 Charakterystyka torfowisk Pojezierza Mrągowskiego..14.
2.2.2.1. Struktura użytkowania gleb organicznych na Pojezierzu Mrągowskim……16.
3. Zakres i metodyka badań………17.
4. Badania własne………18.
4.1. Obieg biogenów w agrosystemie zlewni Śmietka….24.
5. Wnioski……. 6.
Literatura

Wstęp

Celem pracy jest rozpoznanie i przedstawienie przyrodniczej roli torfowisk i ich przydatności rolniczej na tle warunków siedliskowych na terenie zlewni Śmietka na Pojezierzu Mrągowskim.

Jest to obszar młodoglacjalny, ukształtowany podczas ostatniego zlodowacenia, typowy dla Polski północno-wschodniej, a jednocześnie wyróżniający się w stosunku do reszty kraju specyficznymi warunkami siedliskowymi.

Temat został podjęty ze względu na duże znaczenie gospodarcze i przyrodnicze torfowisk. Ich rola jest coraz bardziej doceniana. Regulują one gospodarkę wodną dzięki akumulacji wody i opóźnianiu jej odpływu oraz oddziaływaniu na tereny przyległe. Obiekty torfowe usytuowane na trasie przepływu wód mogą stanowić bariery biogeochemiczne zapobiegające rozprzestrzenianiu się szkodliwych dla środowiska składników.

Liczba stron 55
Nazwa Szkoły Wyższej Wszechnica Mazurska w Olecku
Rodzaj pracy inżynierska
Rok oddania 2000