1

Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w zlewni rzeki Średzka Woda

Streszczenie
Abstract
1. Wstęp
2.Ogólna charakterystyka obszaru badań
2.1. Położenie i morfologia
2.2. Hydrografia
2.3. Warunki klimatyczne
2.4.Zagospodarowanie terenu
3.Budowa geologiczna
3.1. Utwory podłoża
3.2. Utwory kenozoiku
3.3. Tektonika
4.Warunki hydrogeologiczne
4.1. Czwartorzędowe piętro wodonośne
4.2. Trzeciorzędowe piętro wodonośne
4.3. Główny zbiornik wód podziemnych (GZWP nr 319)
5. Zanieczyszczenia wód podziemnych
6. Metodyka badań
6.1. Wprowadzenie
6.2. Definicje podatności wód na zanieczyszczenie oraz czynniki ją warunkujące
6.3. Metody oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
6.3.1. Informacje ogólne
6.3.2. Metoda macierzowa
6.3.3. Analiza czasu przesiąkania
6.3.4. Przegląd pozostałych metod
6.4. Prace kameralne
6.5. Prace terenowe
7.Wyniki badań
7.1. Charakterystyka nadkładu
7.2. Charakterystyka pierwszego poziomu wodonośnego
7.3. Stopień podatności na zanieczyszczenie pierwszego poziomu wodonośnego
7.3.1. Ocena podatności metodą macierzową
7.3.2. Ocena podatności wykorzystująca czas migracji zanieczyszczeń
7.5. Podatność wód podziemnych na zanieczyszczenia w zlewni rzeki Średzka Woda
7.6. Jakość wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego
8. Podsumowanie i wnioski
9. Spis literatury

Liczba stron 81
Nazwa Szkoły Wyższej Uniwersytet Wrocławski
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!