1

Podatność uczniów szkoły podstawowej na reklamy telewizyjne jako narzędzie wpływu społecznego

Liczba stron: 81

Rodzaj pracy: licencjacka

Rok oddania: 2012

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp….. 3

Rozdział I
Wybrane zagadnienia tematyczne w świetle literatury przedmiotu.
1.1. Geneza, cele i funkcje reklamy…..6
1.2. Reklama telewizyjna jako jedno z mediów reklamowych….. 11
1.3. Wpływ społeczny i jego główne techniki….. 12
1.4. Manipulacja i perswazja w reklamie….. 15
1.5. Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży….. 29

Rozdział II
Metodologiczne podstawy badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań….. 34
2.2. Problemy i hipotezy badawcze….. 36
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze….. 40
2.4. Przebieg i organizacja badań….. 45

Rozdział III
Podatność uczniów na reklamy telewizyjne w świetle badań własnych.
3.1. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji….. 47
3.2. Analiza i interpretacja wyników badań….. 54

Weryfikacja hipotez. Wnioski z badań.
Zakończenie….. 76
Bibliografia….. 78
Spis tabel i wykresów….. 80
Aneksy….. 81


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!