1

Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym

Liczba stron: 125

Rodzaj pracy: magisterska

Rok oddania: 2013

Zawartość pracy:

Spis treści

Wstęp…..5

Rozdział I
Środowisko wychowawcze rodziny a niepowodzenia szkolne dziecka.
1.1. Definicja i funkcje rodziny…..7
1.2. Sytuacja współczesnej rodziny…..16
1.3. Style wychowania w rodzinie i postawy rodzicielskie wobec dzieci…..23
1.4. Charakterystyka szkolnych niepowodzeń uczniów….. .35
1.5. Przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych…..42
1.6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów…..56

Rozdział II
Podstawy metodologiczne badań własnych.
2.1. Przedmiot i cel badań…..66
2.2. Problemy i hipotezy badawcze…..67
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze…..71
2.4. Teren, przebieg i organizacja badań…..76
2.5. Charakterystyka badanej populacji…..77

Rozdział III
Niepowodzenia szkolne dzieci z rodzin o wysokim statusie majątkowym i społecznym w świetle badań własnych.
3.1. Funkcjonowanie dzieci w grupie rówieśniczej…..81
3.2. Problemy wychowawcze sprawiane przez uczniów…..87
3.3. Przejawy i przyczyny niepowodzeń szkolnych …..96
3.4. Stosunek rodziców do niepowodzeń szkolnych dzieci…..102

Wnioski z badań…..107
Zakończenie…..110
Bibliografia…..113
Spis tabel i wykresów…..117
Aneks…..119