Mobbing w środowisku pracy

Liczba stron: 78

Nazwa Szkoły Wyższej: Krakowska Akademia im A Frycza Modrzewskiego
Rodzaj pracy: magisterska
Rok oddania: 2011
Zawartość pracy:

Wstęp

Rozdział 1 Pojęcie mobbingu
1.1 Etymologia i geneza terminu mobbing
1.2 Nomenklatura
1.3 Definicje

Rozdział 2 Charakterystyka zjawiska
1.2.1 Opis zjawiska
1.2.1.1 podział według Leymanna
1.2.1.2 Fazy mobbingu
1.2.1.3 Typy terroru psychicznego
1.2.2 Przyczyny mobbingu
1.2.3 Skutki mobbingu

Rozdział 3 Aspekty prawne mobbingu na świecie
1.1 Regulacje prawne na przykładzie wybranych państw europejskich
1.1.1 Francja
1.1.2 Hiszpania
1.1.3 Wielka Brytania
1.1.4 Niemcy
1.1.5 Szwecja
1.1.6 Hiszpania
1.1.7 Włochy
1.1.8 Unia Europejska
1.2 Regulacja prawna mobbingu w Ameryce
1.2.1 Stany Zjednoczone
1.2.2 Kanada

Rozdział 4 Mobbing w przepisach polskiego prawa pracy

Rozdział 5 Zapobieganie mobbingowi – możliwe sposoby rozwiązania problemu na poziomie organizacji
1.1 Program prewencyjny
1.2 wewnętrzna polityka antymobbingowa

Zakończenie
Bibliografia

„Człowiek nie jest w stanie dobrze pracować, gdy nie widzi sensu pracy, gdy sens ten przestaje być dla niego przejrzysty, gdy zostaje mu niejako przysłonięty” .

Przytoczony cytat idealnie wpasowuje się w zakres problematyki poniższej pracy. Uważny obserwator z całą pewnością potwierdzi, iż w ostatnich latach zjawisko mobbingu przybrało na sile. Mimo, iż zjawisko mobbingu stanowi stosunkowo nową płaszczyznę zainteresowania zarówno w nauce jak i praktyce dotyczącej funkcjonowania człowieka w miejscu pracy, to w życiu zawodowym nadal wzbudza ono wiele kontrowersji, zwłaszcza iż coraz częściej pojawia się on w wiadomościach donoszących o terrorze psychologicznym w przedsiębiorstwach.

Mobbing był już znany w latach osiemdziesiątych XX wieku, jednakże wyłącznie w aspekcie psychologicznym i społecznym. Obecnie uznaje się, że problem mobbingu jest również rozpatrywany w kontekście prawnym. Niestety wciąż wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, że może mieć do czynienia z mobbingiem, a przede wszystkim nie znają norm i rozwiązań prawnych zwalczających terror psychiczny w pracy, dlatego też między innymi zdecydowałam się na poruszenie tego problemu w mojej pracy (…)