1

Marketing-mix w działalności usługowej na podstawie Banku XXX S.A

Liczba stron: 100

Spis treści

Wstęp

Rozdział I Rola marketingu w działalności przedsiębiorstwa na rynku usługowym
1. Geneza i istota marketingu
2. Specyfikacja marketingu usług
3. Koncepcje marketingu-mix

Rozdział II Podstawowe instrumenty marketingu-mix w działalności bankowej
1. Organizacja służb marketingowych banku
2. Produkt jako centralny element marketingu-mix
3. Polityka cenowa
4. Dystrybucja
5. Promocja i rola personelu w obsłudze klienta

Rozdział III Charakterystyka Banku XXX jako obiektu badań
1. Powstanie i rozwój XXX S.A
2. Funkcje i zasady działania banków
3. Przedmiotowy zakres działalności XXX S.A.
4. Struktura organizacyjna XXX S.A.
5. Wyniki finansowe oraz pozycja banku XXX S.A. na rynku usług bankowych

Rozdział IV Instrumenty marketingu-mix w działalności XXX S.A
1. Analiza produktów XXX S.A.
2. Ceny usług bankowych w XXX S.A
3. System dystrybucji usług bankowych XXX S.A
4. Promocja XXX S.A. oraz polityka banku dotycząca jego personelu

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów