1

Kreowanie wizerunku głowy państwa

SPIS TREŚCI

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
MARKETING POLITYCZNY JAKO NARZĘDZIE KREOWANIA WIZERUNKU
1.1.Pojęcie marketingu politycznego
1.2.Orientacja marketingowa w kampaniach politycznych
1.2.1.Rynek wyborczy
1.2.2.Proces marketingu politycznego według Niffeneggera
1.2.3.Mapa marketingu kandydata według Kotlera
1.2.4.Model marketingu politycznego Newmana
1.3.Tworzenie wizerunku politycznego
1.4.Wpływ reguł marketingowych na modernizację wizerunku politycznego

ROZDZIAŁ II
NARZĘDZIA KREOWANIA WIZERUNKU GŁOWY PAŃSTWA
2.1.Rola prezydenta we współczesnym państwie demokratycznym
2.2.Komponenty wizerunku głowy państwa
2.3.Budowa profilu symbolicznego
2.4.Reklama polityczna w mass mediach
2.5.Kampanie wyborcze
2.6.Wizerunek głowy państwa w czasie urzędowania

ROZDZIAŁ III
KREOWANIE WIZERUNKU POLITYCZNEGO. STUDIUM PRZYPADKÓW
3.1.Wizerunek polityczny Billa Clintona
3.1.1.Sylwetka
3.1.2.Kreowanie wizerunku w trakcie kampanii prezydenckiej
3.1.3.Wizerunek Billa Clintona w latach 1993 – 2001
3.2.Wizerunek polityczny Władimira Putina
3.2.1.Sylwetka
3.2.2. Kampanie prezydenckie
3.2.3.Wizerunek Putina w latach 2000 – 2008
3.3.Wizerunek polityczny polskich polityków na przykładzie kampanii prezydenckiej w 2005 roku
3.3.1.Przebieg kampanii prezydenckiej
3.3.2.Analiza reklamy politycznej pod kątem zastosowanych technik perswazji

ZAKOŃCZENIE
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
BIBLIOGRAFIA

Liczba stron 96
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów We Wrocławiu
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2010