Edukacja Europejska

Spis Treści

Wstęp

Rozdział I: Prawny i teoretyczny aspekt europeizmu w kontekście edukacji
1.1. Geneza europeizmu w edukacji
1.2. Pojęcie i tendencje edukacji europejskiej

Rozdział II: Formy edukacji i promocja Unii Europejskiej w Polsce
2.1. Szkoła jako platforma edukacji europejskiej
2.2. Rola rodziny w edukacji europejskiej
2.3. Inicjatywy pozaszkolne w edukacji europejskiej

Rozdział III: Cele edukacji europejskiej i tożsamość w kontekście integrującej się Europy
3.1. Cele edukacji europejskiej
3.2. Tożsamość europejska a tożsamość narodowa
3.3. Rola edukacji europejskiej w kształtowaniu tożsamości europejskiej

Zakończenie
Bibliografia

WSTĘP

Młodzi Europejczycy coraz bardziej potrzebują wykształcenia mającego na celu rozwijanie „europejskiej świadomości” opartej na wspólnym dziedzictwie duchowym, tradycji humanistycznej i wierze w wolność, które zawsze wpływały na historię Europy. Przyszłość stawia Polsce liczne i ważne pytania dotyczące przyszłego członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej. Należy przyjąć czy odrzucić perspektywę Polska z Unią? Czy uczestnictwo w Unii leży w interesie Polski? Jaką rolę w Unii będzie odgrywać Polska? Na te pytania słyszymy zazwyczaj dwie skrajne odpowiedzi.

Jedna jest za integracja, druga przeciwko. Jak wykazują badania opinii publicznej, powszechnie Polacy deklarują postawę proeuropejską. Jednak często też słyszy się głosy mówiące o niebezpieczeństwach jakie niesie integracja z Unią, Jak jest w rzeczywistości? Czy przynależność to szansa, czy też zagrożenie dla nas? Są to trudne dylematy i nie zawsze wiadomo jaką wobec nich przyjąć postawę. Aktualny stan świadomości narodowej młodych Polaków, postawy obywatelskiej i zaangażowania społecznego jest niski. Niski jest poziom wiedzy na temat kultury innych krajów, a także instytucji Unii Europejskiej. wiedza na ten temat powinna być pogłębiana aby w przyszłości dokonywać świadomych wyborów, aby znać wartości własnej kultury i aby zrozumieć, co to znaczy – być Europejczykiem.

Podstawy wiedzy zdobywa się w szkole na lekcjach historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie. Dom rodzinny również jest miejscem kształtowania postaw duchowych opartych na narodowej tradycji. Edukację Europejską poszerzać można także w innej formie jak w działalności Klubów Europejskich, organizacji pozarządowych, instytucjach wspierających integracje europejską.

Prezentowana praca jest próbą ukazania nowego wymiaru edukacji, jaką jest edukacja europejska wychowująca do wspólnej Europy. W pierwszym rozdziale został przybliżony prawny i teoretyczny aspekt europeizmu w kontekście edukacji. Rozdział ten skupia takie elementy jak: genezę oraz pojecie i tendencje edukacji. Przedmiotem drugiego rozdziału jest scharakteryzowanie form edukacji jak i promocja europeizmu w Polsce. Trzeci rozdział koncentruje się na celach edukacji i poświęcony jest tożsamości w kontekście integrującej się Europy.

Liczba stron 61
Nazwa Szkoły Wyższej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003