1

Bankowa ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego

RYZYKO W KREDYTOWANIU GOSPODARSTW DOMOWYCH

Spis treści:

WSTĘP 4

Rozdział I – Gospodarstwo domowe jako kredytobiorca 6
1. Pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego 6
2. Problemy optymalizacji rzeczowej struktury konsumpcji 8
3. Alokacja konsumpcji w czasie 12
4. Skłonność gospodarstw domowych do korzystania z kredytów konsumpcyjnych 15
5. Makroekonomiczne skutki kredytów konsumpcyjnych 20

Rozdział II – Kredyt konsumpcyjny w strategii banku 31
1. Znaczenie kredytu w ekonomii banku 31
1.1. Kredyty w bilansie banku 32
1.2. Akcja kredytowa a wynik finansowy banku 34
2. Klasyfikacja kredytów konsumpcyjnych 38
2.1. Kredyty gotówkowe 39
2.2. Kredyty bezgotówkowe 45
3. Ryzyko kredytowania ludności 51
1.1. Ryzyko wynikające z sytuacji ekonomiczno-finansowej gospodarstwa domowego 53
1.2. Ryzyko związane z zawieraną transakcją 53
3.3. Ryzyko związane z transakcją w trakcie jej trwania 54
4. Uwarunkowania sprzyjające ryzyku 55

Rozdział III – EMPIRYCZNA ANALIZA OGRANICZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO W PRAKTYCE XXX 58
1. Ogólna charakterystyka banku 58
2. Metody oceny wiarygodności klientów indywidualnych 63
2.1. Wniosek o udzielenie kredytu 65
2.2. Ocena zdolności kredytowej 67
3. Umowa kredytowa 70
4. Prawne formy zabezpieczenia kredytu 73
5. Egzekucja wierzytelności 74

Zakończenie 76
BIBLIOGRAFIA 78


Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tej gotowej pracy, to prosimy o kontakt z nami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego - w dni robocze odpisujemy bardzo szybko, najczęściej w ciągu kilkunastu minut.

W przypadku gdyby chieli Państwo zamówić napisanie całkiem nowej pracy na inny lub na ten sam temat, to polecamy serwis pisanie prac - wszystkie prace piszą od podstaw specjaliści w danych dziedzinach!